Kararlarımızı alırken ve uygularken yasal sınırlar içerisinde kalır, genel ahlak ilkelerine ve toplumsal değerlere uygun davranırız.
Can Etiket, çalışanları ve paydaşları ile beraber bir ailedir ve bu aile topluma, çevreye, müşterilerine ve rakiplerine karşı sorumluluklarının bilinciyle hareket eder. Bu sorumluluklar “Can Etiket İş Ahlakı” anlayışının temelini oluşturur.

Ortak Değerlerimiz
· Topluma Duyarlılık
· Güvenilirlik ve Dürüstlük
· Müşteri Duyarlılığı
· Bilgi Güvenliği
· Takım Ruhu ve Dayanışma
· Yaratıcılık ve Yenilikçilik
· Özgüvene Sahip Olmak


Can Etiket, bütün ilişkilerinde ve faaliyetlerinde aşağıdaki iş ahlakı ilkelerine bağlı kalır;
· Anayasaya, tüm yasalara ve toplumun ahlak değerlerinin özüne sadık kalır.
· Tüm ilişkilerde ve iletişim faaliyetlerinde, yerine getirilebilecek taahhütlerde bulunur.
· Ekonomik kriz dönemlerinde sosyal ve ahlaki sorumluluk bilinci ile hareket eder.
· Doğal kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarını yerine getirir.
· Müşterilerine sağladığı ürün ya da hizmet konusunda, verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar.
· Müşterilerine ait bilgileri, ilgili tarafın onayı olmadan açıklamaz.
· Çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlar.
· İşe almada, farklı alanlarda görevlendirmelerde ve terfilerde tek ölçü çalışanın işe uygunluk vasıflarının olmasıdır; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yapılmaz.
· Hiçbir Çalışanını fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü taciz veya istismara maruz bırakmayacaktır.

Can Etiket Etik Kuralları
· Çalışma koşulları güvenli ve hijyeniktir.
· Çocuk işçi çalıştırılmaz.
· Çalışanlara, mevzuatta tanımlanan “Asgari Ücret”in altında maaş verilmez.
· Çalışanlar arasında herhangi bir ayrım gözetilmez.
· Çalışanlar ile düzenli istihdam ilişkileri sağlanır.
· Acımasız veya insanlık dışı muameleye izin verilmez. · Uluslararası kurumların sözleşme ve tavsiye kararları dikkate alınır. (ILO – WHO)

İLETİŞİM FORMU

CAN ETİKET

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

CAN ETİKET

Ömerli Mh. Koskoop San. Sit. Mısır Sk. No : 7 / 3
Arnavutköy / İSTANBUL

İLETİŞİM